Phiên dịch dự án – Sản xuất nội thất cao cấp

  • Khách hàng:
  • Địa chỉ: KCN, Cần Giuộc, Long An
  • Lĩnh vực: Sản xuất nội thất cao cấp
  • Dịch vụ cung cấp: Phiên dịch Việt – Anh cho hội thảo
  • Thời gian triển khai: 11/11/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *