Phiên dịch Cabin – Tọa đàm âm nhạc Việt Nam

  • Khách hàng:
  • Địa chỉ: Hồ Chí Minh, Việt nam
  • Lĩnh vực: Âm nhạc
  • Dịch vụ cung cấp: Phiên dịch cabin Việt – Anh cho buổi tọa đàm
  • Thời gian triển khai: 12/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *