Phiên dịch Cabin – Hội Thảo Quản Lý và Bảo Vệ Môi Trường

  • Khách hàng: Tổng cục môi trường – Bộ Tài Nguyên Môi Trường
  • Địa chỉ: SECC Hồ Chí Minh
  • Lĩnh vực: Môi trường
  • Dịch vụ cung cấp: Phiên dịch cabin Việt – Trung cho buổi tọa đàm
  • Thời gian triển khai: 07/2018

2 thoughts on “Phiên dịch Cabin – Hội Thảo Quản Lý và Bảo Vệ Môi Trường

  1. Alex Duc says:

    Cảm ơn Nuva, dịch vụ dịch thuật rất nhanh về các báo cáo tài chính. Sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài với Dịch thuật Nuva

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *