Hội thảo năng lượng gió

  • Khách hàng:
  • Địa chỉ: Landmark 81, Ho Chi Minh, Vietnam
  • Lĩnh vực: Năng lượng (Wind Power)
  • Dịch vụ cung cấp: Phiên dịch Việt – Anh cho hội thảo
  • Số lượng đại biểu tham dự: 150 người
  • Thời gian triển khai: 29-30/10/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *